Latest

Utilitats de imagemagick

La funcionalitat que ens ofereixen les eines de imagemagick és molt gran i ens permet fer transformacions simples de imatges de manera molt fàcil i sense passar per
Read More