Utilitats de imagemagick

La funcionalitat que ens ofereixen les eines de imagemagick és molt gran i ens permet fer transformacions simples de imatges de manera molt fàcil i sense passar per un programa d’edició de imatge, alguns exemples que són molt útils.

Fer una imatge semitransparent

Si tenim una imatge que destaca massa i volem fer-la més difumindada (per exemple per fer de fons), ho podem fer de varies maneres

Afegir una capa de blanc amb un 50% de transparència

convert senyal.png -fill white -colorize 50% sortida1.png

Modificant el canal Alpha que serveix per gestionar les transparencies del png

convert senyal.png -matte -channel a -evaluate set 50% sortida1.png

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *