Treure el servei de impressores del samba

Una cosa molt molesta que té el samba és que per defecte va lligat amb les impressores, fa temps això tenia molt sentit, perquè les impressores sempre penjaven d’un ordinador. A l’actualitat qualsevol impressora decent porta incorporat un servidor d’impressió en xarxa i aquest servei ja no ens farà falta cap ordinador per fer-la funcionar.

O sigui que veieu missatges com aquest:

[2011/11/14 23:13:40.402118,  0] printing/print_cups.c:109(cups_connect)
  Unable to connect to CUPS server localhost:631 - No such file or directory
[2011/11/14 23:13:40.414487,  0] printing/print_cups.c:468(cups_async_callback)
  failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
[2011/11/14 23:13:40.438781,  1] smbd/server.c:282(remove_child_pid)
  Could not find child 9655 -- ignoring
[2011/11/14 23:31:01.957409,  1] smbd/process.c:776(smbd_sig_hup_handler

Per desactivar les impressores al samba podem afegir aquestes línies al fitxer /etc/samba/smb.conf:

;Deshabilitar impressores a samba
load printers = no
printing = bsd
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes

Un editat aquest fitxer, ja només cal reiniciar el servei perquè torni a funcionar:

/etc/init.d/samba restart

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *