Instal·lar jailkit al servidor per restringir l’accés de ssh

Jailkit és un conjunt d’eines per tal que puguem crear comptes restringits en un servidor de manera fàcil. Si no ho volem fer així hi ha d’altres mètodes però impliquen copiar un pilo de fitxer i llibreries que fa que es compliqui molt i sigui fàcil cometre algun error.

El primer que haurem de fer és instal·lar les dependències, perquè aquest és un paquet que s’ha de compilar a ma

apt-get install build-essential autoconf automake1.9 libtool flex bison debhelper

Un cop fet això ens el podem baixar i compilar amb aquests passos, per obtenir un fitxer .deb que podrem instal·lar sense problemes a qualsevol sistema debian

cd /tmp
wget http://olivier.sessink.nl/jailkit/jailkit-2.16.tar.gz
tar xvfz jailkit-2.16.tar.gz
cd jailkit-2.16
./debian/rules binary
cd ..
dpkg -i jailkit_2.16-1_*.deb
#finalment esborrem el .deb un cop instal·lat
#rm -rf jailkit-2.16*

Per fer la instal·lació bàsica del sistema, o sigui preparar l’entorn per l’usuari que crearem més endavant hem de fer servir la següent comanda

jk_init -v -j /home/jail basicshell editors ssh sftp scp apache

Si volem fer servir l’usuari aseques per exemple, primer l’hem de crear de manera normal però assignant el shell jk_chrootsh

useradd aseques -m -d /home/aseques -s /usr/sbin/jk_chrootsh
passwd aseques # per entrar la contrasenya del nou usuari

Ara hem de moure l’usuari en el seu chroot

jk_jailuser -m -j /home/jail -v -s /bin/bash aseques

En aquest punt ja podem entrar fent servir les dades del nostre usuari, tot hauria de funcionar de manera normal això si, amb menys privilegis i només amb les comandes que hagim autoritzat.

NOTA: Si surt alguna cosa com “Current Kerberos password” és molt possible que s’hagi instal·lat en algun moment el paquet libpam-krb5, per treure’l n’hi ha prou de fer:

apt-get remove –purge libpam-krb5

La informació d’aquesta pàgina està extreta en part d’aquí, d’aquí i d’aquí i la pàgina del creador del jailkit aquí i també un manual d’aquí

Add a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *